رفتن به مطلب

خدمات حرفه ای سایت ساز IPS

آخرین نسخه سایت ساز را دریافت کنید
آخرین نسخه فارسی ساز را دریافت کنید
آموزش ویدئویی نصب سایت ساز IPS
اکانت کاربری خود را ارتقاء دهید
پروژه های نصب، راه اندازی و طراحی

برنامه ها

 

کاربر محترم، برنامه مورد نظر خود را از ساید بار در زیر شاخه ها جستجو بفرمایید.  >>

 

 

60 فایل

 1. رایگان

  برنامه آمار پیشرفته | Advanced Stats

  نام برنامه: Advanced Stats
  لینک در وبسایت رسمی invisioncommunity
   
  کاربرد برنامه:
  بوسیله این برنامه می توانید امار های پشرفته مربوط به پست ها،کاربران،تاپیک ها و ... مشاهده نمایید.
  توضیحات لاتین:
   

  0 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 2. رایگان

  برنامه حذف اکانت | Delete My Account

  نام برنامه: Delete My Account
  لینک در وبسایت رسمی invisioncommunity
  توضیحات:
  با نصب این برنامه می توانید به کاربران این اجازه را بدهید تا درخواست های حذف اکانت های کاربری خودرا در سیستم ثبت نمایند،مدیران بعد از تایید درخواست ها می توانند نسبت به حذف اکانت ها اقدام نمایند.
   
  توضیحات لاتین برنامه:
  This application will allow users from specific user groups to request to delete their account. All requests will be reviewed by Staff (admins), directly on ModeratorCP -> Delete Account Requests, to approve or deny the request. The whole user content (topics, posts, attachments, polls, etc.) will be preserved; only the account will be deleted.
  Features:
  Admins can choose which user groups can request delete account and how many posts a user must have to do it
  Users can request to delete their accouts directly on Account Settings
  The Staff will review each request to approve it or deny it on ModeratorCP -> Delete Account Requests
  A Notification will be sent to Staff when there's a new deletion request
  Each action of Staff (approve or deny a request) is logged on Moderator Logs
   
   
   

  1 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 3. رایگان

  تغییر گروه کاربر در پنل مدیران || Change Group in Moderator Panel

  نام برنامه:  Change Group in Moderator Panel
   
  کاربرد برنامه:
  با نصب این برنامه می توانید به مدیران انجمن خود این امکان را بدهید از طریق پنل مدیران بتوانند به مدیریت گروه های کاربری بپردازند.
   
  توضیحات لاتین:
  About This File
  This application will let allowed users to change PRIMARY member groups or add groups to SECONDARY groups in Moderator Panel. Admins won't have their group changed.
  Settings:
  Display Change Group link in posts
  Staff Grups: these groups won't appear as option to the moderator
  Allowed groups: the groups will be allowed to change member groups on ModeratorCP.

  2 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 4. رایگان

  نمایش زبانه فایل ها ارسالی در پروفایل || Files Tab on User Profile

  نام برنامه: Files Tab on User Profile
   
  لینک در وب سایت رسمی
   
  توضیحات:
  بکمک این برنامه می توانید گزارش فایل های ارسالی توسط کاربران را در پروفایل آنها در زبانه جداگانه مشاهده نمایید.
   
  توضیحات لاتین:
  About This File
  This resource will restore the FILES tab on user profile.
  Requirement:
  Downloads app
  Settings:
  Display TAB if the member has no file submitted
  Number of files per page
  Display Files TAB to chosen groups
  Display Files TAB from chosen groups
  Honor pinned files
  Hide Moderator options
  Important Notice:
  If you used the previous version of this resource (which was a plugin), follow the steps before install this application:
  Uninstall the plugin
  Via FTP, delete the following file from your file system: applications/downloads/extensions/core/Profile/Files.php.
  Install this application
  .

  0 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 5. رایگان

  برنامه ساخت اسلایدر حرفه ای || Slider Maker

  نام برنامه: Slider Maker
   
  کاربرد:
  بوسیله این برنامه می توانید یک اسلایدر قدرتمند و با امکانات فراوان در انجمن خود راه  اندازی نمایید.
   
  توضیحات لاتین:
  Slider Maker is an application that allows you to create professional sliders, responsive layout and touch support for mobile devices. You can manually build your sliders by adding images, videos, content, animated layers. Or adding slides automatically from Clubs, Forums, Downloads, Calendar, Gallery, Pages, Videobox.
  It’s focused on performance, stability, accessibility to providing the best experience for user experience in mind. Providing a clean and intuitive user interface in ACP and a smooth experience for the end-users.  Back-end features:
  Create and manage sliders with a clean and intuitive user interface in ACP.
  Customize the slides with different layers: Heading, Content, Image, Video (Youtube & Vimeo).
  Sort slides and layers with a simple drag and drop.
  Easy remove or duplicate a slide.
  Auto builds a slider from content items (supports Clubs, Forums, Pages, Downloads, Gallery, Blog, Calendars, Videobox).
  Auto generates random CSS backgrounds for content items that have no images.
  Export and import allow you to create backups or move sliders between installations.
  Preview all your changes directly in the ACP.
  Breakpoints to change the configuration of the slider depending on screen size.
  Permission to view sliders.
  Front-end features:
  Fully Responsive
  Touch swipe
  Transition effects: Fade & Slide
  Carousel layout
  Animated and static layers
  Full Width and Full Window
  Full screen
  Auto Height
  Infinite scrolling
  Keyboard navigation
  Thumbnails
  Lazy loading
  Video support (Youtube and Vimeo).
  Different sized images
  Javascript breakpoints
  Display slider in IPS widget (top, bottom, sidebar), or using slider's code to templates to display it everywhere.
  *NEW* Viewing content in a popup (supports Downloads, Forums, Pages, Calendars and Videobox)
  Examples:
  http://demo.ipsviet..../example1.html/ (Gallery with animated layers and thumbnails)
  http://demo.ipsviet..../example2.html/ (Slider with animated layers)
  http://demo.ipsviet..../example3.html/ (Carousel)
  http://demo.ipsviet..../example4.html/ (Auto get contents from Forums)
  http://demo.ipsviet..../example5.html/ (Auto get contents from Videobox)

  1 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 6. رایگان

  برنامه فروشگاه کاربران || Members Shop

  نام برنامه: Members Shop
   
  لینک در وبسایت رسمی
   
  توضیحات:
  این برنامه همانند یک فروشگاه در انجمن عمل می نماید و کاربران می توانند با ارسال موضوع امتیاز کسب نمایند  و با امتیازات کسب شده بتوانند از بسته ارتقاء اکانت در این برنامه استفاده کنند که این یکی از امکانات این برنامه می باشد که بصورت مختصر به آن اشاره شد
   
  توضیحات لاتین:
  About This File
  This application will add a members shop and a avdanced point system to your site, where your members can earn and spend their well earned points they gained ( or bought if you have IPCommerce installed ) from this app, You can award your members points for being active on your community, Allow them to charge points on their uploads ( If IPDownloads is installed ) and much much much more, Members Shop in intergrated to work along side loads of other applications & plugins, Read below for a full description

  1 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 7. رایگان

  برنامه گسترش بخش دریافت فایل || Downloads Plus

  نام اسکریپت: Downloads Plus

  کاربرد:
  با نصب این برنامه می توانید بخش دانلود را کاملا حرفه ای و گسترش دهید و امکاناتی نظیر پشتیبانی از فایل،پرسش و پاسخ،گزارشات تغییرات فایل را بصورت یکجا در چند زبانه فراهم می آورد.

  لینک در سایت رسمی
   
  توضیحات لاتین:
  About This File
  NOTE: PHP 7.0+ required for Downloads Plus 2.3.0+
   GENERAL DESCRIPTION
  DownloadsPlus takes the default IP.Downloads and propels it to the max!  With a slew of new features, additions, and enhancements, it transforms your Downloads application into a one-stop shop for informational details, client support, and customer service.  DownloadsPlus provides awesome new features that expand your Downloads application.  No more support tickets in IP.Commerce.  No more questions and topics in IP.Board.  No more bugs in a custom tracker in IP.Pages.  No more searching for questions, problems, and tickets in multiple areas.  DownloadsPlus bring all of these resources together into a single spot directly accessible in IP.Downloads, which allows you to efficiently and intelligently manage all of your files directly from the file itself!   Buy the new DownloadsPlus application and supercharge your Downloads app!  
  Do you want to empower your members to ask questions and receive detailed answers from other users before buying a file?  
  Do you want to provide better service by building a support system into the file manager?  
  Do you want a clean layout that packs all of these enhancements plus the default IP.Downloads information into a tighter space for mobile efficiency?  
  DownloadsPlus is designed for communities with an extensive file system that sell or distribute files and want to find a smarter, faster, and more efficient method to support users! 
  FEATURES
  DownloadsPlus contains multiple new features in both the ACP and front-end.  Some of its major new features include:
  Support System - Build a support ecosystem around each file, which makes it simpler and easier to provide immediate assistance to users.  The support system contains advanced features such as auto-resolve, status updates, and private / public tickets.
  Q&A System - Build a question and answer system dedicated to each file, so members can ask questions before buying.  Other users can answer the question or identify that they have the same question too.  Admins can always control the answers (if incorrect or misleading) by deleting answers.  
  Tutorials - Build tutorials for each file.
  New Features in the Downloads ACP setting:
  Auto-Resolve Time
  Status Update settings
  Enable Stores
  Limits for "Author's Other Files"
  Dplus Mailer
  Features added to each download's category ACP setting:
  Enable Questions
  Question Permissions
  Only owners can answer questions
  Enable Support
  Require purchase before supporting 
  Support Permissions
  Tab order
  Enable Tutorials
  Features added to each file's front-end:
  Details on its own tab
  Changelog on its tab
  Q&A is a new tab
  Notifications when answered
  Multiple answers
  "I have this question too" by other users
  Remove question / remove answer 
  Support is a new tab
  Create new support report
  "Click and hold" to edit support title
  Version requirement on support tickets
  Follow and Notification preferences
   Public or Private tickets
  Filters to show only tickets you desire
  Tutorials
  File Author can create Tutorials for their file
  Reviews on its own tab
  visual stats
  Comments on its own tab
  Author's Other File (shows a carousel of author's other files).
  All of these features natively integrate with your existing permissions, so it works seamlessly with your IP.Downloads.
  ADVANCED FEATURES
  Geek out with other cool features in DownloadsPlus:
  Auto Resolve - An advanced feature of the Support system.  Auto-Resolve is a setting to automatically close a ticket in X days if no response.  For example, if you have a support ticket where the last response is from the downloader and X days have transpired, the ticket is automatically marked as "Closed."  If you have a support ticket where the last response is from the uploader and X days have transpired, the ticket is automatically marked as "No Response."  
  Statuses - An advanced feature of the Support system.  Statuses can be customized to provide a built-in tracker for issues.  
  HOW TO INSTALL
  Please install or update like any other application.  
  Navigate to ACP > System > Site Features - Applications.  
  Click on "Install"
  Select the TAR file and install.  
  REQUIREMENTS
  This file requires IP.Core and IP.Downloads.
  PHP 7.0+

  2 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 8. رایگان

  سیستم دعوتنامه || Invite System

  نام برنامه: Invite System
   
  کاربرد:
  بوسیله این برنامه می توانید یک سیستم دعوتنامه قدرتمند با امکانات فراوان در انجمن خود راه اندازی نمایید.
   
  توضیحات لاتین:
  About This File
  This application will allow your community to use an invitation system for new registrations. You can make it mandatory (or not, depending on your configuration). In this case, an invitantion code will be required in order to register a new account in your community.
  Public side features:
  Users can send invitation in 2 places: + Create menu and Invitations on Account Settings.
  New icon on board top (beside Notifications and Messenger) to display the converted invitees and how many invites the user has. This icon also shows the remaining invitations for the member (just like how many users are online on Chat).
  2 widgets: Top Inviters (per week, month, year and general) and Latest Converted Invitees, which are invitations converted to membership.
  Shows "Invited by" on user profile and on profile card (hover on user link).
  Tab on user profile to display their invitees (converted invitations)
  Settings:
  Enable Invite System
  Require an Invitation to Register an Account
  Restore deleted or expired invitation
  Display "Invitation" option on + Create menu
  Display the popup Invitations link on board top?
  Display total of remaining invitations
  Invitation Expires after X days
  Earn one Invitation at every X new content posted

  1 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 9. رایگان

  برنامه جعبه گفتگو || (BIM) Chatbox

  نام برنامه: (BIM) Chatbox
   
  کاربرد:
  بوسیله این برنامه می توانید یک چت باکس حرفه ای در انجمن خود راه اندازی کنید.
  از امکانات این برنامه:
  *امکان مدیریت گفتگوها
  *امکان فعال و غیر فعال کردن اعلان های چت
  *امکان بلاک کردن یوزرها
  و ...
   
  توضیحات لاتین:
  This is very simple chat system with the basic features:
  Ajax chat, auto update.
  Display as IPS widgets, so you can place it in sidebar or top page.
  Sound notification. User can toggle on/off.
  Admins/Moderators can block users.
  Users can ignore some chatters they don't want to see.
  Load more messages when scrolling end (or top).
  Announcement (on Top or Tab).
  Supports emoticons, URL, Image URL (gif, png, jpg)
  *NEW* Supports GUGGY to turn any text message into funny GIF and Sticker by using /guggy command (Eg: /guggy I love you)
  *NEW* Supports GIPHY to finds GIFs and Stickers by using /giphy command (Eg: /giphy happy new year)
  *NEW* Supports Youtube, playing video in iframe and popup
  @mention by clicking on usernames.
  Flood control.
  Bad word filters.
  Time format.
  Display newer messages in top or bottom.
  Permissions for viewing, chatting & management.
  Edit/Delete messages.

  Download version 4 if you're using IPS 4.4.x   

  6 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 10. رایگان

  ایجاد/آپلود آیکن در منو ناوبری || Menu/Navigation Icons

  نام برنامه:  Menu/Navigation Icons
   
  کاربرد:
  بکمک این برنامه می توانید آیکن مورد علاقه خود را در کنار نام منو برگزیده خود قرار دهید.
   

  1 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 11. رایگان

  برنامه سیستم جذب کاربر || Staff Applications System

  نام برنامه: Staff Applications System
   
  توضیحات:
  اگر در انجمن خود و بین کاربران به دنبال نیرو جهت مدیریت، گرافیست، برنامه نویس و ... هستید، بوسیله این برنامه می توانید براحتی اطلاعات کاربران را از طریق تکمیل فرم در این برنامه دریافت نمایید
   
  توضیحات به لاتین:
   
  Are you looking for staff? Developers? Designers? Or anything else? This application will help admins/moderators to find people to help in their boards.
  Here's a quick rundown of some of the features for this resource:
  Extra Fields
  Module to add Positions on ACP (moderator, webdesigner, developer, etc)
  Ability to inform how many places the position has. Example: you can create an application record to "hire" 3 moderators.
  Ability to move the "winner" member to a group chosen group (you inform the group when you're adding the application record)
  Ability to restrict the application by: Content count, Reputation points/likes, Number of days as member, Minimum age and groups
  Ability to create a topic at every new application submission.
  Module on ModeratorCP to view all pending records from all applications
  Compatible with most important features from IPS 4.2 (Recommended Comments, Content Message, Reactions, Member History, Richer Embeds, etc.)
  Integrated to the framework: Tag system, Follow System, Report system, Search system, Share Links, etc.
  Moderator actions on applications and comments/reviews
  Moderator permission to approve/reject applications
  Ability to create RSS feeds from member applications
  Etc.

  Permission: NO ONE except staff (with proper permisison) will be able to view/read or know who are the applicants. All that regular members will know is the number of users who applied to it.

  1 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 12. رایگان

  برنامه فعالسازی ورود به انجمن با اکانت اینستاگرام || Instagram Login Handler

  نام برنامه: Instagram Login Handler
   
  کاربرد:
  با نصب و تنظیم این برنامه می توانید امکان ورود با اکانت اینستاگرام را برای کاربران فراهم آورید.
   
  توضیحات لاتین:
  About This File
  This app allows your members to login using their Instagram account.
  Added compatibility with latest IPS 4.3.x

  3 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 13. رایگان

  برنامه یادداشت های کاربر || Member Notes

  نام برنامه: Member Notes
   
  کاربرد:
  بوسیله این برنامه می توانید در قسمت پروفایل کاربری یادداشت اضافه نمایید.
   
  توضیحات لاتین:
  About This File
  This application will allow users from specific user groups to add notes to members, in order to have better control of the member's life in the community
  Adding Notes: Users from specific groups can add notes in two places:
  + Create menu
  Directly on user Profile, on a new tab called Notes, where notes can be edited or deleted, if you have permission to do it.
  Directly on member's posts
  Features:
  New tab called Member Notes on ModeratorCP -> Member Management to display notes from all members, where notes can be edited or deleted, if you have permission to do it.
  Number of notes on user's posts, linked to the tab in his profile. You can also add a note from the post.
  Number of notes on user's personal card (mini profile on hover user link)
  Widget to display the latest notes.
  Notification to all users who can view notes when someone gets a new note.
  Ability to send a private message to the member with the note content.
  Group permissions:
  Can view notes
  Can add notes
  Can edit notes
  Can delete notes
  Settings:
  Show the PM option on Member Notes form
  Notes:
  This version contains an upgrader, so you will get the notes from this hook for IP.Board 3.4.
  Due to the rework on this app (every new resource has to be done from the scratch to run on  IPS4 and it was a hook on 3.4), a new purchase is required. Thank you for your understanding.

  2 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 14. رایگان

  برنامه اسلایدر لمسی || IPS Swiper Slider

  نام برنامه: IPS Swiper Slider
   
  توضیحات:
  برنامه اسلایدر قدرتمند مخصوص نسخه های ips
  امکان تنظیمات مختلف برنامه از طریق پنل مدیریت
  تنظیم سطح دسترسی گروه ها جهت ویرایش، حذف و ... اسلاید ها
  و ...
   
  توضیحات لاتین:
   
  Swiper Slider
  Swiper Slider slider is a modern touch slider, You can add fully controllable and customizable slides, comes with a lot of options and customization's to work the way you desire.
  You can configure the slider to show on specific pages or exclude it anywhere you want. 

  Note: This slider application is not developed to show forum topics, pages records or contents from any other applications, at least not in this version.
  This is simply made to create custom slides but in feature updates i will possibly be adding automatic settings to pull forum topics, pages records, downloads files, gallery images...etc to show in the slider  

  5 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 15. رایگان

  برنامه ایجاد آزمون || Quizzes

  نام قالب: Quizzes
  توضیحات:
  توسط این برنامه می توانید بخش امتحانات و ازمون را در انجمن خود راه اندازی نمایید.
   
  توضیحات لاتین:
   
  Quizzes is a fun application which allows you and your members to add Quizzes to your forum. With leaderboards, categories and a unique layout, The Quizzes is sure to be a hit with your members. The Quizzes comes, among other things, with the following features:
  Two type of quizzes: graded moded (with time challenge and leaderboard ranking) and study mode (with no time challenge and leaderboard)
  Unlimited categories of quizzes, plus unlimited depth of parent-child relationships with a lot of settings, including:
  Category icon
  Extra fields
  Minimum and maximum number of questions and answers per quiz
  Comments and reviews, including requirement to play the quiz to submit a review
  Tags & Prefixes
  Requirement to take quizzes, by:
  Number of content items
  Number of reputation points/likes
  Number of days as a member
  Groups
  Discussion topic: will create a topic when a new quiz is submitted. Also there's an option to create a reply showing the score/time when someone completes the quiz
  Per-category permissions to show category, view quizzes, submit quizzes, comment and review quizzes
  Per member settings: allows to access the app and allows to submit quizzes
  Per group settings: allows to access the app, how many approved content items must have to access the app
  Integrates into IPS4 Moderating system, which all commons permissions, such as pin, unpin, delete, feature, move, etc.
  Robust Admin Restrictions
  Type of content field: textarea for plain text or IPS4 editor
  Ability to add an image to the quiz question
  Ability to set the minimum/maximum title length and description length
  Ability for users to report potentially offensive content using the built-in Report Center
  Search integration: search adverts along with the rest of your community’s content
   Supports item marking, allowing your users to see what adverts have been added or commented/reviewed on
  Integrates into Activity Streams
   Integrates to Share Links to share
  Integration to Member Filters (Bulk Mail, etc.)
  Integration with ACP Live Seach (categories)
  Support for notifications such as new quizzes, comments, reviews and when someone completes a quiz
  Ability to follow/like categories and individual quizzes
  Ability to upload or import an image from a URL to be the Quiz image. The image will be displayed on quiz view, categories, etc.
  Quiz protection: the game will be aborted if you leave the current tab/browser. This is to avoid users from search elsewhere. That's a setting.
  Setting to allow users to play a quiz only once
  Feedback: you can create funny phrases to be used on Quiz results according to user score
  New setting to randomize quizzes questions
  New setting to promote members to a group when they reach a specific rank in the quiz
  Totally functional on mobile devices
  More...

  3 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 16. رایگان

  برنامه ارجاع سیستم || Referrals System

  نام برنامه: Referrals System
   
  توضیحات:
  راه اندازی سیستم ارجاع و دعوت در ips
   
  توضیحات لاتین:
  About This File
  With this app you can allow your members invite other members.

  Features:
  enable/disable system,
  select allowed groups to use this mod,
  three invite types: free -> user may or may not enter inviter name; force -> user must enter inviter name; invite only: user must be referred by invite form (with hashed keycode),
  list of all invited users,
  list of all invited users in ACP with filter options,
  invites by referral link,
  points system integration (any system!),
  promotion to the new group after reaching specific amount of referred users,
  ability to enable/disable member powers to raising people via ACP,
  info in member profiles about referrer,
  ability to add/edit/remove referred transactions,
  ability to turn off the "Referrer Information" block in profiles,
  ability to award referrer if his referrred member made topic/post,
  invite form,
  option to enable/disable custom invite message,
  option to disable invites from the same IP and much more,
  resend option to resend sent invites,
  option to approve transaction only if referrer add more than X defined posts.
  Note:
  it's a first release of this app for a 4.x series.
  it's a lifetime purchase! Once time buy = lifetime updates (for a 4.x serie).

  1 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 17. رایگان

  برنامه مدیریت کاربران غیر فعال || Inactive Members

  نام برنامه: Inactive Members
   
  کاربرد:
  بوسیله این برنامه می توانید روی افراد غیر فعال انجمن خود مدیریت نمایید.این برنامه امکانات خوبی جهت مدیریت ارائه می دهد از جمله انتقال کاربران غیر فعال به گروه دیگر و یا حذف دائم و ...
   
  توضیحات لاتین:
  About This File
  Inactive Members and Real Last Activity is a suite of tools and enhancements for your IPS Community, designed to help you measure real last activity, notify users based upon real last activity, and ultimately manage inactive members.  
  Are you looking to re-engage old or inactive members?  
  Are you looking to automatically clean out inactive members? 
  Are you looking to overcome the hidden activity of anonymous users?
  Inactive Members and Real Last Activity by @Fosters adds three powerful tools into your admin toolkit to help you intelligently manage the activity of your members.
  Inactive Members
  Inactive Members adds new rule-making capabilities to your Members tab in the ACP which empower you to engage inactive members and attract them back; manage inactive members by automatically moving them to another membergroup or permanently deleting them; and automate the entire setup  in a seamless and constant back-end process.  
  Choose the number of inactive days.  Select the action.  Save.  
  Other features on Inactive Members include:
  Write multiple rules such as 30 days, 60 days, and 180 days based on your own community activity and needs
  Exclude certain membergroups so they stay protected from changes
  Draft custom email messages using the powerful IPS tag system to customize it to the recipient
  Real Last Activity
  Real Last Activity adds a new measurement metric to every user profile on the user's actual recorded activity.  This can be used to overcome the activities of users who mark themselves as anonymous and participate in the forums without showing their activity.  
  Bulk Mail Filter
  A new filter is added to the IPS Bulk Mail feature.  This can be used to sharpen your Bulk Mail targeting to include or exclude anonymous users based upon their real last activity on your community.  For users who want to stay anonymous but who actively visit and participate on your website, you can now target them better with your community newsletters and mailings. 

  1 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 18. رایگان

  برنامه نشانه گذاری محتوا || Bookmarks

  نام برنامه:Bookmarks
   
  کاربرد:
  بوسیله این برنامه می توانید محتواهایی که دارای متون زیاد و خواندنی است در انجمن نشانه گذاری نمایید تا در فرصت مناسب به مطالعه آنها بپردازید.
   
  توضیحات لاتین:
  About This File
  Bookmarks is an easy and convenient way to save and bookmark content that you want to find later:
  Want to save a long topic for later reading?
  Don't want to lose your spot in an interesting topic?
  Need to mark something for moderator review?  
  Curious about other people's favorite bookmarks?  
  Bookmarks by @fosters saves you the hassle of rummaging through multiple pages, searching, and navigating to find that one post you wanted to later review.  With one click, you and your users can save any post as a bookmark.  It offers a convenient way to compile, store, and organize your most favorite posts from around the community into your own set of bookmarks.     
  FEATURES
  Bookmarks offers the following features:
  Public Bookmarks - Public bookmarks are viewable by other members and guests on a tab on the member's profile page.  
  Private Bookmarks - Private bookmarks are viewed only by yourself.  This is perfect for the posts you secretly love to return to!  
  Unlimited Bookmarks - Let your users save as many bookmarks as they want!  
  Notifications - The content creator can get a notification when somebody bookmarks his content
  Activity Stream 
  Simple Mode - Enhanced features like the bookmark type and categories will be deactivated
   
  Bookmarks works with the following content items:
  Topic Posts
  Blog Entries
  Blog Comments
  Download Files
  Download Comments
  Gallery Images
  Gallery Comments
  Gallery Albums
  Project Manager Items
  Project Manager Comments
  FAST & UIX FRIENDLY
  Bookmarks is designed to be super fast and user-friendly.  The application uses a "table join" to fetch the bookmark, so no extra queries are run on the content page.  It also utilizes AJAX technology to manage the bookmarks.  This means when you add or remove the bookmark, the bookmark is instantly removed without reloading the page - giving an instant and seamless transition to your users.  
  IP.PAGES
  Instructions on how to add the Bookmark link to an IP.Pages template:
  1. Open the Pages App Template Editor and open for the "record" template
   
  2. Search for
  {{if $record->canManageRevisions()}} <li><a href='{$record->url('revisions')}' class='ipsButton ipsButton_verySmall ipsButton_link ipsButton_fullWidth' title="{lang="content_view_revisions"}">{lang="content_view_revisions"}</a></li> {{endif}}
  3. Add below
  {{if $record->canBookmark()}} <li> {template="bookmarkLink" app="bookmark" group="bookmark" location="global" params="$record"} </li> {{endif}}
   

  2 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 19. رایگان

  برنامه هماهنگ سازی با وردپرس | IPBWI for WordPress v4 - IPB/WP Single Sign On Bridge 4.1.0

  برنامه هماهنگ سازی وردپرس با ای پی اس
   توضیحات :
  With IPBWI for WordPress v4, you will get flawless Single Sign On.
  How does SSO work?
  IP.board brings a SSO API which allows to add several "slaves" as satellites to a "master" IP.board installation. This results in a robust single sign on solution allowing unlimited slaves even on completely different domains - same origin policy which normally breaks setting cookies for different domains has been bypassed here successfully.
  Requirements
  WordPress 4.5 or higher IPcore/IP.board 4.1 or higher PHP 5.5, PHP 5.6 & PHP 7 How does IPBWI for WordPress exactly work?
  Please see documentation for a description of each feature.
  Installation / Configuration
  unzip download package on your local harddrive copy folder ipbwi4wp to /wp-content/plugins/ active plugin in WordPress go to IPBWI4WP settings menu page follow further instructions there Additionally, the powerful IPBWI-API, which worths 89 $ and is included, allows you to develop powerful extensions by your own. Please note that social login through IPS are not supported yet.

  23 دریافت

     (2 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 20. رایگان

  برنامه مدیریت نظرات و انتشار || Testimonials Manager

  نام برنامه:  Testimonials Manager
   
  لینک در وب سایت رسمی
   
  کاربرد:
  با نصب این برنامه می توانید مدیریت نظرات کاربران خود را در انجمن انجام و بصورت اسلاید در انجمن نمایش دهید.
  از جمله امکانات این برنامه:
  نمایش نظرات بصورت اسلاید با 3 سبک کشویی
  تنظیم نمایش نظرات بصورت صعودی و یا نزولی
  پشتیبانی از دسته بندی
  و ...
   
  توضیحات لاتین:
  About This File
  This application allows you to showcase testimonials on your site.
  Demo: http://demo.ipsviet.com/testimonials/
  Support topic: https://invisionpower.com/forums/topic/430899-testimonials-manager/
  Main Features:
  Display testimonials friendly on sliders. There are 3 slider's styles.
  Option to sort descending/ascending or random.
  Responsive layout (desktops, tablets, mobile devices).
  Support caterories.
  Enable/Disable Title on testimonial.
  Enable/Disable Rating on testimonial.
  Enable/Disable testimonial must be approved by moderators.
  Enable/Disalbe other informations: Company, Job, Website.
  Permissions to View, Submit and Manage.
  Fully manageable (edit, show/hide, delete).
  RSS for latest testimonials

  8 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 21. رایگان

  برنامه ارائه پاداش یا مدال || Trophies and Medals

  نام برنامه: Trophies and Medals
   
  کاربرد:
  بوسیله این برنامه می توانید با تعیین شرایط، به کاربران خود مدال و پاداش هدیه نمایید./
   
  توضیحات لاتین:
  About This File
  Trophies and Medals is the best new way to award trophies to your community in a full rewards system!  It offers a fun and engaging new way to give awards ("trophies and medals") to your community based upon conditions or criteria that you get to define, or you can let your moderators manually give awards for unique circumstances!  Trophies and Medals also includes a REST api so the app can be extended for unlimited possibilities. 
  - Are you looking for an awards app where you can automatically give awards, trophies, and medals based upon forum posts, topics, and more?
  - Are you looking to increase repeat engagement by giving out rewards? Or are you struggling to grow your new community?
  - Are you looking to add gamification features to encourage positive behavior like quality posting?
  - Are you looking for more features beyond the IPS Leaderboard to customize the levels, types, and images of awards?
  - Are you looking to monetize your community ($$) and add bonus features for paying members?
  - Are you looking for a well-supported app by a IPS third-party developer who passionately loves supporting the IPS community?
  Start creating a full awards system with Trophies and Medals!
   
  THINGS TO KNOW
  Trophies - Trophies are *automatically* awarded based upon criteria.  The criteria are defined in the ACP.
  Medals - Medals are *manually* awarded by moderators and administrators. They are given on the front-end.
  The application supports both trophies and medals!  

  15 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 22. رایگان

  برنامه ایجاد سیستم اگهی و تبلیغات در انجمن || Classifieds System

  نام برنامه: Classifieds System
   
  لینک در وب سایت رسمی
   
  توضیحات:
  بکمک این برنامه می توانید سیستم تبلیغات و ارسال اگهی را در انجمن خود فعال نموده و به کاربران دسترسی ارسال اگهی را در این برنامه را فراهم آورید، این برنامه دارای امکانات مدیریت کاملی از طریق پنل مدیریت می باشد.
   
  توضیحات لاتین:
  About This File
  Classifieds System is an application that enables your members to list items for sale/trade, monetizing your community.
  How does it work?
  Admin can enable TRANSACTIONS, which will allow members to buy items directly from another member via app and the advertiser receives the amount paid via account credit. If TRANSACTIONS is disabled, things has to be done manually: member needs to contact the advertiser in ways he wants (he chooses when posting the advert), make the deal, then the advertiser will set the advert as PENDING DEAL. After the payment/deal is done, advertiser sets the advert as COMPLETED. In both cases, if the advert is a SALES advert type BIDS (offers) are allowed if the admin enables the setting and if the advertiser also enables it when posting the advert.

  13 دریافت

     (0 امتیاز)

  1 دیدگاه

  بروزرسانی

 23. رایگان

  برنامه ابزار مدیریت کاربران و مدیران || Member & Staff Tools

  نام برنامه: Member & Staff Tools
   
  لینک در وب سایت رسمی
   
  کاربران برنامه:
  توسط نصب و راه اندازی این برنامه در انجمن خود، امکانات مدیریتی جهت کاربران و مدیران به انجمن اضافه خواهد شد.
  مدیران قادر  به مدیریت کاربران در انتظار بررسی در انجمن هستند
  نمایش گزارش آنلاین یا آفلاین بودن مدیران در انجمن
  ایجاد خط تیره بر روی کاربران بن شده در انجمن
  حذف کردن تصویر پروفایل کاربر بنا به درخواست
  درخواست حذف مشخصات
  پنهان سازی مشخصات از کاربران مهمان
  و ...
   
  توضیحات لاتین:
  About This File
  This application provides useful user and staff functions and it is full compatible with the Community in Cloud Package providen by IPS.
  ( Special Offer for the first week  ; Regular Price will be 15$ )
  Staff Features
      ModCP Validating Member Approval
      Your moderators will be able to manage the validating/approval waiting members on the frontend
      ModCP Account Deletions
      Your moderators will be able to handle the deletion requires from your members.
      A green dot will be displayed next to a members name in topics showing his online status
      Strikethought membername of banned members
  Member Features
      Account Deletion Request
      Your members will be able to request to delete their account, which your Staff can approve or cancel
      Member Report
      Your members will be able to report other members direct from their profile
      A new tab on a members profile will show how many posts the user made in each section
      Demo: http://addons.invisionzone.com/profile/1-admin/?tab=node_membertools_forumposts
      Disallow Profile to guests
      Your members will be able to hide their profile from guests
   
  If any actions are required, a new menu will appear to your moderators for quick access.

  10 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 24. رایگان

  برنامه پیغام در انجمن ها || Messages

  نام برنامه: Messages
   
  کاربرد:
  بوسیله این برنامه می توانید پیغام مورد نظر خود رادر انجمن ها به نمایش بگذارید./
   
  توضیحات لاتین:
   
  About This File
  Application that allows you to create and display messages throughout your forum. Customize the style of each message and choose under which circumstances they display.
  Feature List:
      Enable or disable the global hook that displays all messages in one location.
      Now supports widgets, allowing you to add each message as an individual widget.
      Show messages based on how many days ago a member has joined. Useful for display messages to new members.
      Restrict individual messages to show only to certain member groups.
      Restrict individual messages to show only on certain forums.
      Restrict individual messages to show only in certain skins.
      Choose from a few different message styles or use your own custom css class.
      Each message uses the rich text editor for easy editing of your message.
      Order messages by a drag and drop position or select a random order.
      Control all the messages and settings conveniently through the admin cp.
   

  4 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 25. رایگان

  برنامه ایجاد کننده فرم دلخواه || Application Forms

  نام برنامه: Application Forms
   
  لینک در وب سایت رسمی
   
  توضیحات:
  بکمک این برنامه ساده می توانید فرم های دلخواه خود را در انجمن ایجاد نمایید، همچنین امکاناتی از قبیل تغییر گروه کاربری بعد از تایید مدیریت، امکان ایجاد انجمن مورد نظر بعد از ارائه فرم و گزینه نظرسنجی را می توان در این برنامه فعال و استفاده نمایید.
   
  توضیحات لاتین:
   
  About This File
  This is a simple app which allows you to create unlimited application forms for you board. You're able to configure the fields for each form. The application can also change a members primary or secondary group, once it was approved by the administrator.
  Once the form was submitted, a topic will be created in the specific forum.
  Application Topics can have a poll attached with Yes/No as voting options.

  3 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی


×
×
 • افزودن...