رفتن به مطلب
افزودن...

افزونه های موضوعات و ارسال ها

دریافت افزونه هایی که در تاپیک ها و موضوعات انجمن تاثیر گذار و بکار گرفته می شود.

67 فایل

 1. 25,000 تومان

  دریافت افزونه ایجاد خوراک خوان برای فروم و تاپیک ها || RSS Feed - ALL Forum Topics

  نام افزونه: RSS Feed - ALL Forum Topics
   
  لینک در وب سایت رسمی
   
  توضیحات:
  بکمک این افزونه کاربردی می توانید برای انجمن های خود یا تاپیک ها، خوراک خوان ایجاد نمایید. بدین وسیله خوانندگان وبسایت شما راحت تر می توانند از آخرین مطالب شما آگاه شوند.
   
  توضیحات لاتین:
  About This File
  This plugin add RSS feed with all forum topics

  1 خرید    12 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 2. رایگان

  افزونه توضیحات متا سفارشی | Topic Meta Description

  نام افزونه: Topic Meta Description
  لینک افزونه در وبسایت رسمی invisioncommunity
  کاربرد:
  نصب این افزونه امکان ایجاد توضیحات متا سفارشی برای مطالب را فراهم می آورد.
  توضیحات لاتین:
  About This File
  Set a custom meta description for all topics that makes use of the existing topic content and title.

  1 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 3. رایگان

  افزونه مدیریت تعداد ارسال در انجمن معین | Number of Topics per Forum

  نام افزونه: Number of Topics per Forum
   
  کاربرد افزونه:
  بوسیله نصب این افزونه می توانید تعیین کنید در انجمن خاص، تعداد معین محتوا ارسال گردد. و مدیریت ارسال در انجمن مد نظر خودرا در دست بگیرید.
   
  توضیحات لاتین:
  About This File
  Useful in support/study groups boards, this plugin will control the number of open (unlocked) topics that each user group can have in each forum in a specific period ( per hour, per day, per week per month or per year), by adding a new tab on MANAGE FORUMS, listing all groups and allowing enter a number of topics.
  Settings per forum:
  Number of topics per group
  Period: per hour, per day, per week, per month and per year
   

  2 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 4. رایگان

  برجسته سازی نویسنده تاپیک || Highlight Topic Author

  نام افزونه: Highlight Topic Author
   
  کاربرد:
  با نصب این افزونه می توانید نویسنده موضوع را در لیست برجسته نمایید.
   
  توضیحات لاتین:
  About This File
  Highlight Topic Author adds a badge and a border above posts and from the author of topics and questions. It will help your commentators to differentiate between other posters and posts from the original author.
  Features
  Requires practically no configuration.
  Works in topics and question topics.
  Easily change the colour of the badge & border.
  Enable/Disable the badge or border.
  Set icons for both topics and QA topics.
  Set custom classes for the badge and border for your own setup.
  Set badge text for standard topics and text for question topics.
  Compatibility
  IPS 4.0, 4.1.x and 4.2.x

  4 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 5. رایگان

  افزونه پاسخ خودکار به موضوع ارسالی || Auto Reply to Topics

  نام افزونه: Auto Reply to Topics
   
  کاربرد:
  با نصب این افزونه می توانید یک پیغام جهت پاسخ اتوماتیک به موضوعات ارسالی در انجمن خود تنظیم نمایید.
   
  توضیحات لاتین:
  About This File
  This plugin will create an auto reply to topics posted in specific forums. A new tab will be added in Forums (Admin CP) so you can choose in which forum will use the auto reply.
  Per forum settings:
  Enable the Auto Reply
  Increment Auto Reply Author content count
  Lock the topic after the Auto Reply is posted
  Auto Reply Author
  Auto Reply Content

  3 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 6. رایگان

  نمایش پیغام موضوع پین زده شده || Pinned Posts

   
  نام افزونه: Pinned Posts plugin ips4
  توضیحات: نصب این افزونه به شما این امکان را می دهد پیغامی جهت نمایش حالت موضوع پین زده شده در موضوع مشاهده گردد.
   

  9 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 7. رایگان

  ویدئو پلیر HTML5 | HTML5 Audio/Video Player

  نام فایل: HTML5 Audio/Video Player
   
  لینک در وبسایت رسمی
   
  توضیحات:
  اضافه نمودن امکان اجرای فایل های ویدئویی و صوتی در موضوعات
   
  توضیحات لاتین:
  Forum plugin which will display a HTML5 audio or video player for audio/video attachments and/or remotely linked audio/video files.
  Ability to enable/disable the player for audio or video or both (disabled by default, so effect will not be immediately seen on posts)
  Ability to enable/disable the respective players from handling remotely linked audio/video files.
  Ability to control the initial size of the video player so as to avoid 'large' videos pushing outside the post container.
  Ability to include the original link, to act as a fallback for users with browsers which cannot either
  display the HTML5 player or
  play the audio/video file
  Admin configurable list of audio/video file extensions.
  Plugin is compatible with IPS 4.1 (tested with 4.1.19.4) and IPS 4.2 (tested with 4.2.5)
  Please note the following:
  If you require support then please post in the provided support topic. Do not use PM and do not use the review functionality.
  Plugin support does not extend to assisting you with adding support for playing a specific audio/video file/codec to your browser (Google is your friend in this situation)
  Want to test your browser's ability to show a HTML5 player? Go here: https://tools.woolyss.com/html5-audio-video-tester/
  Questions:
  Why are you charging more than your usual $5 for your plugin?
  Development of this plugin took longer than others, and I envisage future development and support will be time consuming too.
  Will the plugin be extended to work on other applications in the IPS suite?
  I will try to develop it to work within the Pages application, however other applications will be more difficult due to me not owning licenses to use them. Never say never, but for now it's a 'No'

  5 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 8. رایگان

  افزونه مدیریت ارسال و بالا آوردن ارسال ها در موضوعات || Bump Up Topics

  نام افزونه: Bump Up Topics plugin ips4
  کاربرد: با نصب این افزونه می توانید به مدیریت ارسال ها در موضوعات بپردازید و جهت جلوگیری از ارسال پاسخ های بی فایده نسبت به بالا آوردن سطح یک ارسال در موضوع اقدام نمایید.
  لینک در وب سایت رسمی
  توضیحات لاتین:
  About This File
  This modification adds a button to bump a topic, useful to avoid useless replies with something like "bump" or "up".
  Features
  Coded as plugin, disable it to disable the whole modification
  Each group has its own options:
  Enable/disable bump option
  Restrict only to specific forums or all
  Bump all topics or only the ones started
  Limit the number of bumps per day
  Set a waiting time after the last bump
  Set a waiting time after the last topic post
  Secondary groups options are properly checked
  Different icon to easily confirm the status visually
  Full star: bump option is available
  Half star: bump option will be available after some time (last post/bump limit)
  Empty star: bump option is not available until next day (daily limit)
  Bump button is always hidden for guests and search engines
  Javascript timer in the disabled button to show how much time the members must wait
  The topic is automatically marked as read for the member that bumps it, but not for the others!

  17 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 9. رایگان

  بستن تاپیک های قدیمی || Close Old Topics

  نام افزونه: Close Old Topics
   
  کاربرد:
  بکمک این افزونه می توانید تاپیک های قدیمی انجمن را به حالت بسته در آورید.
   
  توضیحات لاتین:
  About This File
  Plugin searches for topics in selected forums that have a last post date that is older than X days and closes them. In addition we can set up topic prefix.

  1 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 10. رایگان

  افزونه مخفی کردن محتوا تا پاسخ کاربران || Hide Content Until Users Reply

  نام افزونه:  Hide Content Until Users Reply
    توضیحات:
  با نصب این افزونه می توانید هنگام ارسال محتوا، با قرار دادن کد در محتوا، کاربران را مجبور به ارسال پاسخ به موضوع جهت آشکار سازی محتوای مخفی شده نمایید.
   
  توضیحات لاتین:
  About This File
  This plugin allows your members to hide part of the content in their posts so other members will need to reply to the topic before being able to see the hidden content. Thanks to a powerful custom bbcode, there are no file edits required. Additionally, the plugin has an internal cache to save all the topics checked each session which will reduce the number of queries used. Thanks to that, only one additional query is used when viewing a topic and sometimes no queries at all!

  features
  No file edits (makes use of the plugins system)
  2 options to specify who can bypass the reply check:
  Groups
  Members
  All default areas are covered:
  Topics (print view included)
  Profiles (both topics & posts tabs)
  Quoting replies for both ajax & non-ajax quoting (hidden content is stripped)
  Email notifications content remains always hidden (both forum & topic subscriptions, digests too)
  Easy integration with 3rd party mods that display posts (as long as the \ipsorums\topic\post class is used)
  New option to add your own hidden content text
  This is a modification of (TB) Hidden Content. If you have that installed, you must uninstall it before installing this.
  You must enter the content hidden in the [hide][/hide] tags you can easily make a plugin for the ckeditor reply boxes by going to admin-->customization-->editor-->toolbars then select to add a button, select custom and then name it hide content and upload what ever image you want and in the HTML section, just add [hide][/hide], now save it place it on your editor and job done easy way to use the [hide][/hide] tags, otherwise just manually enter the [hide][/hide] tags.

  29 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 11. رایگان

  افزونه نمایش متن سفارسی پیش فرض در ارسال || Pre-defined Topic Fields

  نام افزونه:  Pre-defined Topic Fields
   
  کاربرد:
  با نصب این افزونه می توانید متن پیش فرض خود را در عنوان یا بدنه موضوع قرار داده و کاربران هنگام ارسال موضوع جدید در انجمن ، این متون را مشاهده می نمایند. کاربرد آن بیشتر برای راهنمایی کاربران تازه وارد می باشد و می توانید یک قالب کلی برای یکسری از انجمن ها ایجاد نمایید./
   

  4 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 12. رایگان

  افزونه نمایش تصویر مقاله در عنوان || Article Images

  نام افزونه:  Article Images
   
  لینک در وب سایت رسمی
   
  توضیحات:
  بکمک این افزونه می توانید یک تصویر اختصاصی در ابتدای موضوعات ایجاد شده در برنامه page قرار دهید
  اموزش استفاده و فعال سازی این افزونه، در فایل توضیحات قرار گرفته است
   
  توضیحات لاتین:
   
  About This File
  This plugin will allow you to have a more nice looking article display and entry display (if enabled) This also works on custom database as well 

  10 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 13. رایگان

  افزونه نمایش کاربرانی که شما را پیگیری می کنند || Followed By

  نام افزونه:  Followed By
   
  توضیحات:
  بکمک این افزونه می توانید کاربرانی که شما را پیگیری می نمایند در ارسال ها مشاهده نمایید./
   
  توضیحات لاتین:
   
  About This File
  This plugin will add total followers on members post.

  10 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 14. رایگان

  افزونه پیغام درادیتور به همراه مدیریت آن || Editor Message

  نام افزونه:  Editor Message
   
  کاربرد:
  بوسیله این افزونه می توانید پیغام مورد نظر خود را برای انجمن های مورد نظر خود با ایجاد دسترسی با گروه های کاربری مشخص ایجاد نمایید.
   
  توضیحات لاتین:
   
  About This File
  Plugin adds informational message above the editor.
  Coming soon: new application which allows you to create custom messages in different forums.

  0 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 15. رایگان

  افزونه نمایش کاربران بازدید کننده از تاپیک || Topic Viewed by Users

  نام افزونه: Topic Viewed by Users
  کاربرد: با نصب این افزونه امکان مشاهده کاربران بازدید کننده از تاپیک را در انجمن ها فراهم می آورید.
  توضیحات لاتین:
  About This File
  This plugin will record each visit made by users from selected groups to topics of specific forums.
  Settings
    Record single visit: if disabled, a Flood control setting will appear to set a number of minutes to avoid recording consecutive visitis to the same topic
    Groups that WILL NOT have their visits to the topic logged
    Forums
    Groups allowed to view the visitors list
    List sort by and list direction

  26 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 16. رایگان

  افزونه ایجاد تگ های خودکار در موضوعات || Auto Tagging

  نام افزونه: Auto Tagging
   
  کاربرد:
  بکمک این افزونه می توانید بصورد خودکار برای موضوعات، تگ ایجاد نمایید.
   
  توضیحات لاتین:
  Description

  Hook creating automatic tags for topics in selected forums

  26 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 17. رایگان

  افزونه قراردادن حرف اول نام کاربری بعنوان آواتار || Name2Color Avatars

  نام افزونه: Name2Color Avatars
   
  لینک در وب سایت رسمی
   
  توضیحات:
   
  بکمک این افزونه می توانید آواتار های کاربری را طوری تنظیم نمایید در صورتی که کاربر برای خود تصویر آواتار انتخاب ننماید، حرف اول نام کاربری بجای تصویر آواتار کاربر نمایش یابد./
  بوسیله کد زیر و قرار دادن آن در کد های سی اس اس قالب می توانید رنگ مورد علاقه خود را برای هر حرف انتخاب نمایید
  .toColorNameClass_B { background-color: orange !important; //you can use any hex/rgb you want here }  
  توضیحات لاتین:
   
  About This File
  I was bored and was browsing around and saw a list of "new features" in a competing software to IPS and was like "now IPS should have this".
  if the USER has the "default" user avatar, the "egg person" not sure what else to call it, this plugin will take the first character of their username and create a color code out of it (they are not unique to the user, its not that advance) and create a "text based" avatar for the account.
  should work with a majority of places as long as they are using the IPS templates: userPhoto and uaserPhotoFromData.
  the css is pretty straight forward, and follows a similar path to what ipsPhoto does (related to sizing and positioning). should work just like if there was an avatar image.
  the colors for the backgrounds are auto generated, if you want to override the colors, you can do this:
  take the first character of the username, uppercase it, as name2color Avatar will uppercase it. for our example we will use "bob". in your customs.css add this:
  .toColorNameClass_B {
      background-color: orange !important; //you can use any hex/rgb you want here
  }
  this will make any B name2color avatar's this color.
   
  feel free to use however want or add it to any project you'd like.
   
   

  13 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 18. رایگان

  افزونه تبدیل لینک به عنوان || Grab Title Links

  نام افزونه: Grab Title Links
   
  توضیحات:
  تبدیل لینک به عنوان

  2 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 19. رایگان

  افزونه سوال امنیتی جهت ورود به انجمن || Security Questions on Forums

  نام افزونه: Security Questions on Forums
   
  لینک در وب سایت رسمی
   
  توضیحات:
  بکمک این افزونه می توانید برای انجمن هایی که نیاز است کاربر با جواب به سوال امنیتی وارد انجمن مورد نظر شما شود سوال امنیتی تنظیم نمود.
   
  توضیحات لاتین:
   
  About This File
  This plugin adds Security Question Verification to specific forums as defined by the administrator.

  5 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 20. رایگان

  افزونه نمایش محل سکونت نویسنده موضوع || Author Post GeoLocation

  نام افزونه: Author Post GeoLocation
   
  کاربرد:
  این افزونه امکان نمایش مشاهده محل سکونت ارسال کننده موضوع را می دهد.
   
  توضیحات لاتین:
   Location of the author of the thread

  3 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 21. رایگان

  Facebook widgets

  برنامه  Facebook widgets
  بخش هایی از برنامه ترجمه شده باقی به انگلیسی برگردان شده
   
  A small plug-in that brings the two widgets:

      A widget to display the latest posts on the facebook page set
      A widget to display the latest live broadcasts pages customized facebook. translation widget will only display if there are users browsing broadcast at the moment.

  There is also a page.

      What does the full flow of the active page is configured. Users can click the button to download the following elements of the activity on your facebook page.

  All you need to do is to create an app for facebook facebook page and set the admin control panel, where you can insert a code and a secret key applications. Add a widget where you want, and you will see the last message or the last live broadcast.

  7 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 22. رایگان

  افزونه نمایش آیکن شروع کننده تاپیک || Topic Starter Info In Topic View

  نام افزونه: Topic Starter Info In Topic View
   
  لینک در وب سایت رسمی
  توضیحات:
  با نصب این افزونه می توانید در قسمت مشخصات کاربری، یک ایکن با امکان تغییر رنگ جهت شروع کنندگان تاپیک ایجاد نمایید.
   
  توضیحات لاتین:
  About This File
  This plugin will display a horizontal badge under member name in topic view indicating topic starter...
   

  4 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 23. رایگان

  افزونه نمایش شماره پست مربوط || Post Number

  نام افزونه: Post Number
   
  لینک در وب سایت رسمی
   
  توضیحات:
  بکمک این افزونه می توانید شماره پست را در موضوعات نمایش دهید.
   
  توضیحات لاتین:
  About This File
  This will show the reply number next to the share icon in each post.

  17 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 24. رایگان

  افزونه دکمه پیش نمایش ارسال در ادیتور || Preview Post Button

   
   نام افزونه: Preview Post Button plugin IPS4

  توضیحات: نصب این افزونه به شما این امکان را می دهد تا بتوانید دکمه پیش نمایش ارسال را در  ادیتور خود فعال نمایید و قبل از ارسال بتوانید پیش نمایشی از موضوع ارسالی بدست اورید.
   
  توضیحات لاتین:
  About This File
  This little plugin adds a 'Preview Post' button to the editor area. As community owners and staff, some of you may have come across situations where members of your community have asked for the ability to view their posts outside of the editor, with the spoiler divs collapsed, and under the same CSS classes and templates as actual forum posts. The Preview Post button does exactly that, when the editor contents are loaded via JS onto a popup dialog and into a predesignated preview template (which by default is set to be the same as the content area of posts).

  27 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 25. رایگان

  تنظیمات رنگ ارسال های برجسته || Post Highlight Colour Per Forum

  نام افزونه: Post Highlight Colour Per Forum
   
  لینک در وب سایت رسمی
  توضیحات:
  بکمک این افزونه می توانید ارسال های برجسته را به رنگ دلخواه برای گروه های خاص تنظیم نمایید.
   
  توضیحات لاتین:
  About This File
  The new option in 4.1.13 to highlight the forum posts made by members of specific groups is great, except when you have private forums for those specific groups - such as admin and moderator discussion forums, when it can all get a bit too colourful.
  This plugin enables you to choose which forums you want to display the highlighting, based either on a whitelist or blacklist.
   

  2 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

×
×
 • افزودن...