رفتن به مطلب
افزودن...

4 تصویر

برنامه نمایش پیغام ها برای مدیران | PM Viewer

 

لینک در وبسایت رسمی

 

توضیحات:

بکمک این برنامه کاربردی می توانید امکان نمایش و مدیریت پیغام های سایت را برای مدیران مهیا نمایید.

 

توضیحات لاتین:

 

About This File

This application will allow administrators to read conversations on Admin CP. If admins has a special permission, they will also be able to VIEW hidden conversations, EDIT, HIDE/UNHIDE conversations (from appearing on PM Viewer application) and INVITE/REMOVE MEMBERS from conversations. Conversations can also be tracked by filtering keywords. If a specific keyword added by an admin is used on Conversation, users from selected group will receive a notification with a link to the conversation on PM Viewer application. Admins can also use tools to HIDE or UNHIDE all conversations with one click.

Settings:

Number of conversations per page

Number of log entries per page

Enable keyword monitoring

Keywords to monitor

Notification Groups: Members from selected groups will be notified when someone sends a private message that contaims a monitored keyword.

Groups Permissions:

Protected groups: If a member from a selected group is involved in a conversation, then this conversation will be not viewable in the PM Viewer application regardless of who else is involved.

Can view HIDDEN conversations

Can HIDE/UNHIDE conversations

Can INVITE/REMOVE members from conversations

Can EDIT message content: Users will also be able to view Revisions from posts and delete/restore the original text

Tools:

Hide All Conversations

Unhide All Conversations

Logs:

Added log in all actions: view a conversation, hide/unhide conversation, add/remove users from conversations and restore or delete a revision from a post

Added a Logs module to display Admin Logs from this application.


Compatibility:

IPS Community 4.4.X (version 3.1.0 with 4.4.6 and higher)

IPS Community 4.3.X

IPS Community 4.2.X

IPS Community 4.1.X

Additional Informations:

Application originally made by @Adriano. He gave it to me to continue support and add new features.

All previous purchased will be added. If you bought this mod before and you can't download it - let me know. I'll check it.

If you have any suggestion or found a bug - let me know.

4.4

بازخورد کاربر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید ارسال داشته باشید و بعد ثبت نام خود را در سایت کامل نمایید. اگر حساب کاربری در سایت دارید، جهت ارسال با حساب کاربری خود هم اکنون وارد سایت شوید

مهمان

×
×
  • افزودن...