رفتن به مطلب
افزودن...

2 تصویر

نصب این افزونه امکان استفاده از ابزارک های پیشرفته تر جهت نمایش آخرین پست ها، اخرین پست ها همراه با پاسخ، پست های اخیر بصورت دو ستون و ... می دهد./

لینک در وبسایت رسمی invisioncommunity

 

⚙️توضیحات لاتین

Download Enhanced Widgets and liven up your board with some tasty looking widgets including 3D pie charts filled with stats

Features nice new design instead of the default IPS widgets, Shows the prefix of the topics if one is set with a nice coloured box around the prefix, Select what forums to show the results from, Select the limit of results to show on each widget, You can also pick the topic prefix colours on each widget, This currently has 12 widgets but more will be coming ( Let me know what sort of ones you would like )

Widgets

Recent posts ( Shows a list of the recent posts )

Recent posts with replies ( Shows a list of the recent posts showing 3 lines of their post )

Recent posts dual column ( Shows a dual column list of the recent posts not suitable for the sidebar )

Recent topics ( Shows a list of the recent topics )

Recent topics dual column ( Shows a dual column list of the recent topics not suitable for the sidebar )

Trending topics ( Hot Topics ) ( Shows a list of the hot topics )

Lounge ( Shows a list of the topics from your chosen forum )

Members per group ( Shows a 3D pie chart of the member count per group )

Posts per forum ( Shows a 3D pie chart of the post count per forum )

Members per club ( Shows a 3D pie chart showing how many members are in each club )

Topics per forum ( Shows a 3D pie chart showing how many topics are in each forum )

Reactions per reaction ( Shows 3D pie chart showing how many reactions have been awarded per reaction )

All widgets have their own settings and can be changed in the widget edit settings

IPS 4.7

بازخورد کاربر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید ارسال داشته باشید و بعد ثبت نام خود را در سایت کامل نمایید. اگر حساب کاربری در سایت دارید، جهت ارسال با حساب کاربری خود هم اکنون وارد سایت شوید

مهمان
×
×
  • افزودن...